confessions

isimsizkahraman

- Yazar -

  1. toplam entry 1979
  2. takipçi 1
  3. puan 27136

canasta

isimsizkahraman
kanasta nasıl oynanır? 2-3-4 kişi ile oynanabilen bir oyundur. bilinen 18 çeşidinden birisini anlatacağım.

iki deste 52 ve iki jokerle oynanır. yani 106 kağıt. 4 kişilik oyunda herkese ikişerli dağıtılarak elden toplam 11 kağıt verilir. dağıtanın solundaki ise kağıdı kestiği yerden, birer birer ayırarak yere iki deste 11 kağıtlı fiy ayırır. amaç taraflardan biri elindeki kağıtları açarak bitirdiğinde bu destelerden birini alarak oyuna devam etmesidir. 4 kişi oyun eşlidir.

eşlerden biri yere birisi dişi olmak üzere (3.4.5 gibi veya 10.j.q gibi sıralı kağıt demek) iki tane per açınca ortağı da açmış sayılır. yani eşinin açtığı kağıda işleyebileceği gibi istediği sayıda yeni perler de açabilir hale gelir. rakibe kağıt işlenmez. yere işlek kağıt atılabilir ve cezası yoktur. :) ilk açılan dişi perin içerisinde sıralı enaz üç kağıt olması önemlidir. yani 5.6.7.*.9 diye jokerli de açsa açmış sayılır. yani kısaca eşlerden biri iki tane per açmalı ki birisi dişi olacak. diğer perin erkek veya dişi olması açanın kendi seçimidir. erkek per tanımı aynı kağıttan 3 tane için kullanılır. örneğin 7.7.7 gibi. bu örnekte olduğu gibi 7liler per olarak açılabilmesi için en az 3 adet olması yeterlidir ve örneğin ikisi aynı 7liler aynı perin içinde kullanılabilir. örneğin iki tane kupa 7lisi ve başka bir yedili gibi. :)

hedef;
taraflar yani eşler yalnızca kendi açtıkları perleri kağıtlar işleyerek 7 taneli kağıttan oluşan desteler haline getirmeye çalışırlar ki buna kanasta denir. bu yedi kağıtlı perler jokersiz oluşturulmuşlarsa temiz kanasta, jokerli oluşturulmuşsa pis kanasta diye adlandırılır. oyunda, tüm 2liler ve iki tane yıldızlı olmak üzere 10 adet joker vardır.yapılan kanastalarda veya perlerde bu 2li veya yıldızlı jokerleri yanlızca bir adet kullanabilirsiniz. aynı kanastada ikinci bir joker kullanılmaz. tek istisnası per açılırken 2li kendi renginde baştan joker olarak değil de yerinde kullanılmışsa bu per jokersiz olarak değerlendirilir. örneğin maçadan 2.3.4 gibi bir perin içindeki maça 2lisi joker sayılmaz ve bu peri bu haliyle pisletmez. :) bu örnekteki pere mesela 4lü yerine başka bir joker de eklenebilir. eşlerden birisi yerde kanasta yapınca hedef artık elindekileri açıp bitirerek fiylerden birini almak olur. burada elini tamamen açarak veya işleyerek fiy alırsa oyuna ara vermeden devam eder ki buna atmadan alma diyoruz. ya da elini açarak elindeki son kağıdı atarak da fiyi alabilir ki buna da atarak alma diyoruz. atarak fiyi alan oynayabilmek için sıranın yeniden kendisine gelmesini bekler. :)fiyi alabilmek için alacak kişinin eşiyle birlikte en az bir tane kanasta yapmış olmaları şarttır. yoksa eli bitmiş bile olsa fiyi alamaz. oyun iki fiy de alındıktan sonra taraflardan birinin elini bitirmesiyle son bulur. (kanastası olmayan taraf oyunu bitiremez.)

nasıl oynanır;
sırasıyla bir tane kağıt çekilerek akabinde bir kağıt yere atılır. yerden kağıt almanın kuralı ise biriken kağıtların tamamının alınmasıdır. yerde biriken kağıtlardan yalnızca birini alamazsınız. tabii yerde tek kağıt varsa alırsınız da birden çok varsa hepsini almak zorundasınız. yerden kağıt aldığınızda açmak zorunluluğu yoktur. fiyi alacakken veya oyunu bitirirken yere kağıt atmadan da tamamını işleyebilirsiniz. sıranın size geldiğinde yere atılan kağıdın aynısı elinizde de varsa örneğin sinek 8li yerde olsun. sizin elinizde de varsa bunu göstererek sıranızı kağıt çekmeden ve yere kağıt atmadan savabilirsiniz.

amaç ve puanlama;
oyunda amaç olabildiğince çok kanasta yapıp çok fazla kağıdın yere açılmasıyla eldeki kağıdın bitirilmesiyle oyunu bitirmektir. eşlerden biri oyunu bitirince diğer eşin elinde kalan kağıtlar o takımın puanlarından ceza olarak düşer. :)

oyunda kağıtların ve kanastaların puanları şöyledir;
oyun sonunda sayılırken 2li ve jokerlerin her biri 2 puan değerindedir, asların değeri 1.5 puandır, papazdan 8liye kadar (dahil)her bir kağıt 1 puandır ve 3lüden 7liye kadar olan kağıtların da her biri 0.5 puandır. yapılan kanastalar oyun bittiğinde toplanmadan önce yerde iken sayılır; temiz kanastalar için yani joker kullanılmadan yapılan yedi kağıtlık seriler için 20 puan, pis kanastalar için yani jokerli olanlar için 10 puandır.taraflar aldıkları fiy için 10 puan daha eklerler ve oyunu bitiren taraf bitiş puanı olarak 10 puan daha ekler. sonra kağıtlardan elde ettikleri puanları da toplayıp o elin toplam puanını yazarlar. dikkat, kim oyunu bitirirse bitirsin diğer üç kişinin elinde kalan kağıtlar kağıt değeri olarak kendi takımlarından düşülür.ortağı biten de aynı muameleye tabidir. takımlardan biri 351 sayıya ulaştığında oyun sona erer. baştan konuşulursa 555 sayıda da biter.

özetleyelim;
birisi dişi olmak şartıyla iki per açılacak,
ortaklardan birisi açınca diğeri de açmış sayılacağından açmadan da işleyebilir veya isterse yeni bir per de açabilir onun için ikincisi şartı aranmaz,
enaz bir kanasta olmadan fiy alınamaz,
en az bir kanasta olmadan oyun bitmez.

hepinize temiz kanastalar dostlar :)

kanasta

isimsizkahraman
kanasta nasıl oynanır? 2-3-4 kişi ile oynanabilen bir oyundur. bilinen 18 çeşidinden birisini anlatacağım.

iki deste 52 ve iki jokerle oynanır. yani 106 kağıt. 4 kişilik oyunda herkese ikişerli dağıtılarak elden toplam 11 kağıt verilir. dağıtanın solundaki ise kağıdı kestiği yerden, birer birer ayırarak yere iki deste 11 kağıtlı fiy ayırır. amaç taraflardan biri elindeki kağıtları açarak bitirdiğinde bu destelerden birini alarak oyuna devam etmesidir. 4 kişi oyun eşlidir.

eşlerden biri yere birisi dişi olmak üzere (3.4.5 gibi veya 10.j.q gibi sıralı kağıt demek) iki tane per açınca ortağı da açmış sayılır. yani eşinin açtığı kağıda işleyebileceği gibi istediği sayıda yeni perler de açabilir hale gelir. rakibe kağıt işlenmez. yere işlek kağıt atılabilir ve cezası yoktur. :) ilk açılan dişi perin içerisinde sıralı enaz üç kağıt olması önemlidir. yani 5.6.7.*.9 diye jokerli de açsa açmış sayılır. yani kısaca eşlerden biri iki tane per açmalı ki birisi dişi olacak. diğer perin erkek veya dişi olması açanın kendi seçimidir. erkek per tanımı aynı kağıttan 3 tane için kullanılır. örneğin 7.7.7 gibi. bu örnekte olduğu gibi 7liler per olarak açılabilmesi için en az 3 adet olması yeterlidir ve örneğin ikisi aynı 7liler aynı perin içinde kullanılabilir. örneğin iki tane kupa 7lisi ve başka bir yedili gibi. :)

hedef;
taraflar yani eşler yalnızca kendi açtıkları perleri kağıtlar işleyerek 7 taneli kağıttan oluşan desteler haline getirmeye çalışırlar ki buna kanasta denir. bu yedi kağıtlı perler jokersiz oluşturulmuşlarsa temiz kanasta, jokerli oluşturulmuşsa pis kanasta diye adlandırılır. oyunda, tüm 2liler ve iki tane yıldızlı olmak üzere 10 adet joker vardır.yapılan kanastalarda veya perlerde bu 2li veya yıldızlı jokerleri yanlızca bir adet kullanabilirsiniz. aynı kanastada ikinci bir joker kullanılmaz. tek istisnası per açılırken 2li kendi renginde baştan joker olarak değil de yerinde kullanılmışsa bu per jokersiz olarak değerlendirilir. örneğin maçadan 2.3.4 gibi bir perin içindeki maça 2lisi joker sayılmaz ve bu peri bu haliyle pisletmez. :) bu örnekteki pere mesela 4lü yerine başka bir joker de eklenebilir. eşlerden birisi yerde kanasta yapınca hedef artık elindekileri açıp bitirerek fiylerden birini almak olur. burada elini tamamen açarak veya işleyerek fiy alırsa oyuna ara vermeden devam eder ki buna atmadan alma diyoruz. ya da elini açarak elindeki son kağıdı atarak da fiyi alabilir ki buna da atarak alma diyoruz. atarak fiyi alan oynayabilmek için sıranın yeniden kendisine gelmesini bekler. :)fiyi alabilmek için alacak kişinin eşiyle birlikte en az bir tane kanasta yapmış olmaları şarttır. yoksa eli bitmiş bile olsa fiyi alamaz. oyun iki fiy de alındıktan sonra taraflardan birinin elini bitirmesiyle son bulur. (kanastası olmayan taraf oyunu bitiremez.)

nasıl oynanır;
sırasıyla bir tane kağıt çekilerek akabinde bir kağıt yere atılır. yerden kağıt almanın kuralı ise biriken kağıtların tamamının alınmasıdır. yerde biriken kağıtlardan yalnızca birini alamazsınız. tabii yerde tek kağıt varsa alırsınız da birden çok varsa hepsini almak zorundasınız. yerden kağıt aldığınızda açmak zorunluluğu yoktur. fiyi alacakken veya oyunu bitirirken yere kağıt atmadan da tamamını işleyebilirsiniz. sıranın size geldiğinde yere atılan kağıdın aynısı elinizde de varsa örneğin sinek 8li yerde olsun. sizin elinizde de varsa bunu göstererek sıranızı kağıt çekmeden ve yere kağıt atmadan savabilirsiniz.

amaç ve puanlama;
oyunda amaç olabildiğince çok kanasta yapıp çok fazla kağıdın yere açılmasıyla eldeki kağıdın bitirilmesiyle oyunu bitirmektir. eşlerden biri oyunu bitirince diğer eşin elinde kalan kağıtlar o takımın puanlarından ceza olarak düşer. :)

oyunda kağıtların ve kanastaların puanları şöyledir;
oyun sonunda sayılırken 2li ve jokerlerin her biri 2 puan değerindedir, asların değeri 1.5 puandır, papazdan 8liye kadar (dahil)her bir kağıt 1 puandır ve 3lüden 7liye kadar olan kağıtların da her biri 0.5 puandır. yapılan kanastalar oyun bittiğinde toplanmadan önce yerde iken sayılır; temiz kanastalar için yani joker kullanılmadan yapılan yedi kağıtlık seriler için 20 puan, pis kanastalar için yani jokerli olanlar için 10 puandır.taraflar aldıkları fiy için 10 puan daha eklerler ve oyunu bitiren taraf bitiş puanı olarak 10 puan daha ekler. sonra kağıtlardan elde ettikleri puanları da toplayıp o elin toplam puanını yazarlar. dikkat, kim oyunu bitirirse bitirsin diğer üç kişinin elinde kalan kağıtlar kağıt değeri olarak kendi takımlarından düşülür.ortağı biten de aynı muameleye tabidir. takımlardan biri 351 sayıya ulaştığında oyun sona erer. baştan konuşulursa 555 sayıda da biter.

özetleyelim;
birisi dişi olmak şartıyla iki per açılacak,
ortaklardan birisi açınca diğeri de açmış sayılacağından açmadan da işleyebilir veya isterse yeni bir per de açabilir onun için ikincisi şartı aranmaz,
enaz bir kanasta olmadan fiy alınamaz,
en az bir kanasta olmadan oyun bitmez.

hepinize temiz kanastalar dostlar :)
0 /

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol